CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI  BẢO BẢO CHÂU

Địa chỉ: Số nhà 126  Đường DT743B ( số cũ 400/1A), Khu Phố Tân An, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An,Bình Dương

Điện thoại: 0982112042, 0962075008, 0274 3 776221   Fax 

Email: baobaochau11@gmail.com

Website: http://ngukimnganhgo.com

 

Liên hệ - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BẢO BẢO CHÂU

Liên hệ - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BẢO BẢO CHÂU

Liên hệ - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BẢO BẢO CHÂU

Liên hệ - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BẢO BẢO CHÂU

Liên hệ - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BẢO BẢO CHÂU
Liên hệ - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BẢO BẢO CHÂU
lên đầu trang